ZSZ NR 2

  

 

        REGULAMIN  


               ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
                             ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2  W  KNUROWIE

                         
 

                         tekst jednolity - regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2015r.

                          REGULAMIN_ZFSS_01.06.2015.pdf     

                    

                         tabele wysokości dopłat obowiązujące od 1 czerwca 2015r.

                                            Tabelki_socjal_czerwiec_2015.pdf
                                            

 

                                     wzór oświadczenia o wysokości dochodów
         

                                                 OSWIADCZENIE_O_DOCHODACH.pdf

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć