• GABINET PIELĘGNIARSKI

    • GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

     Czynny :     WTOREK        -    11.15 - 15.15

                        CZWARTEK    -     7.00 - 11.00

                        PIĄTEK           -     7.00 - 13.30

     Opiekę sprawuję - pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania - Elżbieta Grochowska

   • brak danych