• RADA RODZICÓW

    • Rok szkolny 2021/2022

     1)   Przewodniczący, Adam Broja 3 Lobg
     2)   Wiceprzewodniczący, Marta Staniczek-Przybyła 1Lob
     3)   Sekretarz, Piotr Szafarczyk 3Tp
     4)   Skarbnik, Izabela Orzechowska 3bi
     5)   Członek Prezydium Agata Leśniak 1Loa
     6)   Członek Prezydium Angelika Bednarczyk 1ai
     7)   Członek Prezydium Katarzyna Matyasik 1bi

   • brak danych