• AKTUALNOŚCI

      •  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 

      •  OTRZYMALIŚMY  WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Realizacją projektu w naszej szkole zajmuje się p. Wanda Dybska

        LIST OTWARTY DO RODZICOW.pdf

       „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

       Priorytet 3:
       rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci  i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych
       Cel główny:
       Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.         szczegółowe informacje

    • brak danych