ZSZ NR 2

  

              

             REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

                            REGULAMIN_ZFSS_2018.pdf
 

 

 

                   
                     


   WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA

wypoczynek krajowy lub zagraniczny dla dzieci i młodzieży
WNIOSEK_wzor_1_wypoczynek_dzieci.pdf

wypoczynek krajowy lub zagraniczny  dla dzieci klas III szkół podstawowych tzw. zielone szkoły
WNIOSEK_wzor_2_zielona_szkola.pdf

wypoczynek organizowany we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą
            WNIOSEK_wzor_3_wczasy_pod_grusza.pdf

wycieczki szkolne dla dzieci i młodzieży
WNIOSEK_wzor_4_wycieczki_szkolne_dla_dzieci_i_mlodziezy.pdf

dofinansowanie do biletów wstępu do kina, teatru
WNIOSEK_wzor_6_dofinansowanie_do_biletow_wstepu_do_kina__teatru.pdf

zapomoga zwykła/zwykła dodatkowa
WNIOSEK_wzor_7a_zapomogi.pdf

zapomoga losowa
WNIOSEK_wzor_7b_zapomoga_losowa.pdf

pożyczka na cele mieszkaniowe
WNIOSEK_wzor_8_pozyczka.pdf

umowa  - pożyczka na cele mieszkaniowe
WZOR_NR_9_umowa_pozyczka_na_cele_mieszkaniowe.pdf

  czesne z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach i innych formach
wychowania przedszkolnego

WNIOSEK_wzor_10_czesne.pdf


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć