• ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

     • WARSZTATY SZKOLNE

     •  

      WARSZTATY SZKOLNE

             
       

      Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą jak również  techniczno -   produkcyjną. Działalność ta jest podporządkowana i służy podstawowemu celowi – nauczaniu zawodu. 

        Podczas zajęć praktycznych realizuje się tematy zgodnie z podstawą programową.

        Prace wykonywane  na warsztatach szkolnych i sztolni ćwiczebnej na rzecz KWK” Knurów – 

        Szczygłowice” w Knurowie:

       -  remonty rozpór i krążników warsztaty ślusarskie

       -  lampki i kilofki podczas prac na warsztatach obróbki ręcznej
          i obróbki mechanicznej

       - prace bieżące na warsztacie elektrycznym związane
          z  oświetleniem i przeglądem urządzeń elektrycznych

       - prace remontowe maszyn i urządzeń górniczych

       - remonty stojaków hydraulicznych i ciernych

       - remonty związane z zasilaniem hydraulicznym maszyn
         i urządzeń

       - pomoc w pracach w dziale mierniczym

       - pomoc w pracach oddziałów przygotowawczych
         i wentylacyjnych

         Zajęcia dydaktyczne prowadzone są również na zasadzie ćwiczeń 
         i pokazów mających na celu realizacje programu i urozmaicenia pracy,

         oraz wzbudzenia w uczniach zainteresowania zawodem.

         Podczas praktycznej nauki zawodu uczniowie przygotowywani są do przyszłej pracy w zawodzie,
         a także do zdania egzaminów zawodowych.

         Zajęcia prowadzi kadra nauczycielska i instruktorska posiadająca wieloletnie doświadczenie i pełne
         kwalifikacje do kształcenia młodzieży.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   • brak danych
  • Kształcenie zawodowe praktyczne

   realizowane na warsztatach szkolnych
    • Pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece