ZSZ NR 2

 

WARSZTATY SZKOLNE

       
 

Warsztaty Szkolne prowadzą działalność dydaktyczno - wychowawczą jak również  techniczno -   produkcyjną. Działalność ta jest podporządkowana i służy podstawowemu celowi – nauczaniu zawodu. 

  Podczas zajęć praktycznych realizuje się tematy zgodnie z podstawą programową.

  Prace wykonywane  na warsztatach szkolnych i sztolni ćwiczebnej na rzecz KWK” Knurów – 

  Szczygłowice” w Knurowie:

 -  remonty rozpór i krążników warsztaty ślusarskie

 -  lampki i kilofki podczas prac na warsztatach obróbki ręcznej
    i obróbki mechanicznej

 - prace bieżące na warsztacie elektrycznym związane
    z  oświetleniem i przeglądem urządzeń elektrycznych

 - prace remontowe maszyn i urządzeń górniczych

 - remonty stojaków hydraulicznych i ciernych

 - remonty związane z zasilaniem hydraulicznym maszyn
   i urządzeń

 - pomoc w pracach w dziale mierniczym

 - pomoc w pracach oddziałów przygotowawczych
   i wentylacyjnych

   Zajęcia dydaktyczne prowadzone są również na zasadzie ćwiczeń 
   i pokazów mających na celu realizacje programu i urozmaicenia pracy,

   oraz wzbudzenia w uczniach zainteresowania zawodem.

   Podczas praktycznej nauki zawodu uczniowie przygotowywani są do przyszłej pracy w zawodzie,
   a także do zdania egzaminów zawodowych.

   Zajęcia prowadzi kadra nauczycielska i instruktorska posiadająca wieloletnie doświadczenie i pełne
   kwalifikacje do kształcenia młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć