ZSZ NR 2

 

 

"DOBRE WYKSZTAŁCENIE - LEPSZA PRACA"


 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 25.09.2017 – 31.08.2020 r.

Celem projektu realizowanego w ZSZ nr 2 w Knurowie jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów techników, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Elementem projektu będzie zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami w celu lepszego przygotowania uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Współpraca będzie polegała na organizacji dodatkowych staży dla uczniów szkół i nauczycieli zawodu, na prowadzeniu w szkołach specjalistycznych warsztatów i wykładów z zakresu edukacji zawodowej, zaznajamiających jednocześnie uczniów z realiami poszukiwania, a potem świadczenia pracy w poszczególnych branżach, a także umożliwieniu uczniom zapoznania się z przedsiębiorstwami podczas wizyt studyjnych.

Realizacja projektu obejmuje również
•    podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów przez udział w zajęciach specjalistycznych w szkołach i certyfikowanych kursach nadających uprawnienia zawodowe oraz poprzez doradztwo zawodowe;
•  aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU
U  KOORDYNATORA PROJEKTU

p. Anety Gronet  zsz_knurow@wp.pl

lub na stronie Starostwa Powiatu Gliwickiego

Regulamin_rekrutacji_DW-LP1.pdf

plakat_Dobre_wyksztalcenie.pdf

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć