• PROJEKTY UNIJNE

     • DOBRE WYKSZTAŁCENIE - LEPSZA PRACA

     •  

       

      "DOBRE WYKSZTAŁCENIE - LEPSZA PRACA"


       

      Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

      Okres realizacji projektu: 25.09.2017 – 31.08.2020 r.

      Celem projektu realizowanego w ZSZ nr 2 w Knurowie jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów techników, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Elementem projektu będzie zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami w celu lepszego przygotowania uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Współpraca będzie polegała na organizacji dodatkowych staży dla uczniów szkół i nauczycieli zawodu, na prowadzeniu w szkołach specjalistycznych warsztatów i wykładów z zakresu edukacji zawodowej, zaznajamiających jednocześnie uczniów z realiami poszukiwania, a potem świadczenia pracy w poszczególnych branżach, a także umożliwieniu uczniom zapoznania się z przedsiębiorstwami podczas wizyt studyjnych.

      Realizacja projektu obejmuje również
      •    podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów przez udział w zajęciach specjalistycznych w szkołach i certyfikowanych kursach nadających uprawnienia zawodowe oraz poprzez doradztwo zawodowe;
      •  aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych.

      W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

      INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU
      U  KOORDYNATORA PROJEKTU

      p. Anety Gronet  zsz_knurow@wp.pl

      lub na stronie Starostwa Powiatu Gliwickiego

      Regulamin_rekrutacji_DW-LP1.pdf

      plakat_Dobre_wyksztalcenie.pdf

       

   • brak danych
  • Kształcenie zawodowe praktyczne

   realizowane na warsztatach szkolnych
    • Pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece