ZSZ NR 2

 

 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   

            
KLASY WIELOZAWODOWE  INTEGRACYJNE

 

                                    opis klas wielozawodowych

 

 

Idea tych klas polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisko szkolne i stworzenie warunków umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.

  
Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie.

W klasie integracyjnej pracuje bowiem dwóch nauczycieli. Pierwszy - przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie  form   i metod pracy  do  potrzeb
i możliwości uczniów niepełnosprawnych.

Dzieci niepełnosprawne przychodzą do szkoły
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawiera zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania.

Jedną z tych form jest rewalidacja, której celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych
i intelektualnych.

         

     Współpracujemy  z  Rodzicami,  którzy  pragną  pomóc  swojemu  dziecku 
              (wskazówki do pracy w domu, literatura) oraz nauczycielami i pedagogami.

Klasy integracyjne liczą max 20 osób.

Uczniowie kształcą się w wielu zawodach:
kucharz, cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, fryzjer, sprzedawca, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  itd…

Uczniowie uczą się wybranego zawodu realizując praktykę w wbranym zawodzie u rzemieślników oraz uczęszczając na kursy zawodowe, na które są oddelegowani przez szkołę.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć