ZSZ NR 2

 

TECHNIK MECHANIK

Technik mechanik zajmuje się projektowaniem, eksploatowaniem, budową i konserwacją rozmaitych mechanizmów, maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Jest to zawód, który znajduje zastosowanie niemal we wszystkich działach gospodarki w sferze usługowej i produkcyjnej.

Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych. Uruchamia, reguluje isprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń. Wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń. 

W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.

Absolwenci, którzy ukończą specjalizację górniczą otrzymają gwarancję zatrudnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

KWALIFIKACJE

M.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W ramach kształcenia na tym kierunku uczniowie sporządzają rysunki techniczne z wykorzystaniem progamu ProgeCAD, jak również nabywają umiejętności modelowania 3D.


 

 

 

 

 

 

 

 

Znalezione obrazy dla zapytania progecad logo
 

 

 

Uczniowie uczący się w tym zawodzie odbywali praktyki zawodowe w zakładzie Grupa Powen-Wafapomp SA w Zabrzu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Możliwości zatrudnienia we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach naprawczych na stanowiskach: brygadzisty, mistrza, specjalisty ds. kontroli jakości, technologa, kosztorysanta, diagnosty, pracownika biura obsługi w serwisie. Jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć