ZSZ NR 2


 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   KLASY WIELOZAWODOWE     

 

Czy chcesz zdobyć zawód, o którym zawsze marzyłeś?

A może chciałbyś już po trzech latach założyć własną działalność?

 

Przyjdź do Branżowej Szkoły I Stopnia i sam zdecyduj, jaki zawód odpowiada Twoim zainteresowaniom. To szkoła dla ludzi pracowitych, zaradnych i przedsiębiorczych.
Jako pracownik młodociany odbędziesz 
praktykę na podstawie umowy o pracę z wybranym przez Ciebie zakładem pracy.  
Do klasy tej mogą uczęszczać wszyscy uczniowie chcący pobierać naukę na poziomie szkoły zawodowej i odbywać praktykę poza terenem szkoły. W szkole uczęszczają oni tylko na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, a przedmiotów zawodowych uczą się na czterotygodniowych kursach dokształcających organizowanych w każdym zawodzie. Wybór zawodów jest nieograniczony.

Atuty klasy:

 • umożliwia zdobycie dowolnego zawodu, np. ślusarza, mechanika samochodowego, elektryka, sprzedawcy, piekarza, cukiernika, fryzjera, kucharza lub każdego innego w wybranym zakładzie pracy
 • umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursach dokształcania zawodowego
 • umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie
 • przygotowuje do założenia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkoły
   

Perspektywy dalszego kształcenia:

 • umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w 2- letniej Branżowej Szkole II Stopnia, a w rezultacie przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów
 • umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II
 • daje możliwość zdobycia  kolejnych kwalifikacji  zawodowych na dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych

  WYKAZ ZAWODÓW


Szkoła oferuje pomoc podczas poszukiwania i wyboru miejsca realizowania zajęć praktycznych.

Uczniowie Branżowej Szkoły w trakcie odbywania zajęć praktycznych.

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
  ul. Szpitalna 29
  44 - 194 Knurów

  NIP 969 09 23 298
  Regon 272219851
 • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć