ZSZ NR 2

 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Nauka trwa 3 lata.
Program nauczania może być realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej.


Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub „zdobyć” zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

projekty edukacyjne

"Klasa mundurowa"

"Kosmetyka i wizaż"

"Ratownictwo medyczne"

 

 

 

 

 

Zajęcia realizowane w ramach projektu edukacyjnego:

2 h/rok – ratownictwo medyczne

1 h/rok – samoobrona

Obowiązkowe przedmioty uzupełniające:

- komunikacja interpersonalna z elementami psychologii (1 h w całym cyklu kształcenia)

- podstawy wiedzy o służbach mundurowych (1 h w całym cyklu kształcenia)

- rozwijanie kompetencji sportowych w wybranych służbach ratowniczych (2 h w całym cyklu kształcenia)

Przedmioty rozszerzone:

- chemia

- biologia

- język angielski

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17



Galeria zdjęć