• O SZKOLE...

     • Historia

     •  

       

      Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
      w Knurowie istnieje już 70 lat. Szkoła posiada tradycje górnicze.

      W 1945 r. rozpoczęła działalność jako Szkoła Dokształcająca Zawodowa przy Kopalni „Knurów”, 
      ale w czasie swojego istnienia zmieniała wielokrotnie nazwę.

      Najpierw na Szkołę Przemysłową Górniczą, a później na Zasadniczą Szkołę Górniczą Kopalni Węgla Kamiennego „Knurów”, by od 1996 r. zyskać miano Zespołu Szkół Zawodowych nr 2.

      Od początku swojego istnienia szkoła rozbudowywała się w szybkim tempie. Stan jej obecny to dobrze
      wyposażone pracownie: komputerowe, języka polskiego, językowe oraz biologiczno-geograficzna,
      lektryczna i fizyczna. Szkoła dysponuje również siłownią, boiskiem i halą sportową z bogatym zapleczem.

      Od 2002 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 zmienił po raz kolejny swoje oblicze. Powstały tu dwa licea:
      II Liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Profilowane. Po raz pierwszy pojawiło się w szkole dużo dziewcząt.

      W 2004 r. po latach powróciło Technikum, które kształci w zawodzie technik górnictwa podziemnego.
      Uczniowie otrzymują gwarancję pracy w kopalniach na terenie województwa śląskiego. Gwarancje takie otrzymują również absolwenci Szkoły Policealnej, która kształci w zawodach: technik elektryk o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego oraz technik mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego.

      Szkoła osiągnęła wiele sukcesów naukowych i sportowych. Wśród uczniów znajdują się stypendyści Prezesa Rady Ministrów i Starosty Powiatu Gliwickiego. Uczniowie są wielokrotnymi uczestnikami rozgrywek wojewódzkich w piłce nożnej, ręcznej oraz koszykowej.

      W kwietniu 2005 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 został wyróżniony przez Sejmik Województwa Śląskiego Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

      Młodzież może rozwijać swoje zdolności nie tylko na zajęciach lekcyjnych ale również na zajęciach fakultatywnych i w kołach zainteresowań takich jak: SKS, kółko komputerowe, polonistyczne, turystyczne i językowe. W szkole działa także Młodzieżowy Klub Filmowy, który organizuje seanse i maratony filmowe dla uczniów.

      W roku 2005 r. szkoła otrzymała kolejną pracownię informatyczną z nowoczesnymi stanowiskami komputerowymi, z pełnym dostępem do Internetu, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkoła oferuje również skomputeryzowaną bibliotekę szkolną z bogatym księgozbiorem i uczniowskimi stanowiskami multimedialnymi.

      Od sierpnia 2006 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 podjął się udziału w wielkim przedsięwzięciu, jakim jest „Program Leonardo da Vinci” stworzony przez Komisję Europejską w celu wdrażania polityki Wspólnoty Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 otrzymał w ramach konkursu stuprocentowe dofinansowanie Wspólnot Europejskich na 17 miesięcy realizacji projektu - „Nowoczesne działania proekologiczne na terenach górniczej eksploatacji węgla kamiennego”. W ramach programu, w pierwszym roku dwie grupy naszych uczniów pojechały na staże do Niemiec, do miejscowości Stuttgart, a w roku następnym kolejna grupa udała się do Chemnitz. Projekt zakończono w grudniu 2007.

      Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 przy ul. Szpitalnej 29 w Knurowie zachęca uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do podjęcia nauki w naszej szkole.

       

       

       

       

   • brak danych