ZSZ NR 2

TECHNIKUM


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU  ZAWODOWEGO
Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą przystępować do
 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.
 
proszeni są o zgłaszanie  się do sekretariatu szkoły po odbiór loginów i haseł umożliwiających dostęp do wyników.     TECHNIKARIA' 2017           

                                                   8.XII.2017r.                  

 

 

 

 

 

 

 OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego w sprawie zasadności projektu
„Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu
wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”

OGLOSZENIE.pdf


  PROJEKTY UNIJNE

„KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”

 

 

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału
w projekcie 
 

„KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”
realizowanym w ramach poddziałania 11
.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

REKRUTACJA TRWA od 04.10.2017 r.
  i TRWA do 12.10.2017 r.

Zajęcia realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia fakultatywne z matematyki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
 • zajęci wyrównawcze z matematyki dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
 • zajęcia z e-Matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
 • zajęci z języka niemieckiego rozwijające sprawność mówienia i komunikację
 • zajęcia z biologii dla maturzystów
 • zajęcia  "Wybieram chemię" - zajęcia dodatkowe dla maturzystów

 

INFORMACJE U NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWCÓW I KOORDYNATORA PROJEKTU
P. KATARZYNY SZWARCZYŃSKIEJ

lub na stronie Starostwa Powiatu Gliwickiego

Regulamin_rekrutacji_KORONA.pdf

Formularz_zgloszeniowy_KORONA.pdf

"Dobre wykształcenie - lepsza praca"

 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 25.09.2017 – 31.08.2020 r.

Celem projektu realizowanego w ZSZ nr 2 w Knurowie jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów techników, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Elementem projektu będzie zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami w celu lepszego przygotowania uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Współpraca będzie polegała na organizacji dodatkowych staży dla uczniów szkół i nauczycieli zawodu, na prowadzeniu w szkołach specjalistycznych warsztatów i wykładów z zakresu edukacji zawodowej, zaznajamiających jednocześnie uczniów z realiami poszukiwania, a potem świadczenia pracy w poszczególnych branżach, a także umożliwieniu uczniom zapoznania się z przedsiębiorstwami podczas wizyt studyjnych.

Realizacja projektu obejmuje również
•    podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów przez udział w zajęciach specjalistycznych w szkołach i certyfikowanych kursach nadających uprawnienia zawodowe oraz poprzez doradztwo zawodowe;
•  aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU
U  KOORDYNATORA PROJEKTU

p. Anety Gronet  zsz_knurow@wp.pl

lub na stronie Starostwa Powiatu Gliwickiego

Regulamin_rekrutacji_DW-LP1.pdf

plakat_Dobre_wyksztalcenie.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
  ul. Szpitalna 29
  44 - 194 Knurów

  NIP 969 09 23 298
  Regon 272219851
 • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć