TECHNIKUMTECHNIKUM
                      Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik elektryk, Technik mechanik
Technik górnictwa podziemnego [Stypendia i gwarancja zatrudnienia JSW S.A.]


BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
Mechanik - monter maszyn i urządzeń, ślusarz, elektryk  [Stypendia i gwarancja zatrudnienia JSW S.A.]
klasy wielozawodowe - klasy wielozawodowej integracyjne 


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Liceum ogólnokształcące z projektami edukacyjnymi:
"Klasa mundurowa", "Kosmetyka i wizaż", "Ratownictwo medyczne

        rekrutacja_2018/2019.pdf
WAŻNE!      LINK DO ZALOGOWANIA SIĘ DO SYSTEMU REKRUTACJI
.
wykaz zawodow_klasa_wielozawodowa.pdf

ZSZ NR 2

TECHNIKUM

TECHNIKUM


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

INFORMACJE


MATURA POPRAWKOWA - TERMINY

Część pisemna (matematyka, język polski):
21 sierpnia2018 roku o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Część ustna z języka angielskiego:
21 sierpnia 2018 roku o godz. 9:00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  ILO m i k.pdf     IILO m.pdf    IILOc.pdf   IIILOk.pdf      IIILOm.pdf
TECHNIKUM   ITMG.pdf   IITem.pdf   IIITem.pdf   IVTem.pdf
BRANŻOWA SZKOŁA/ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA   I.pdf       II.pdf     III.pdf


TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH.pdf


Uczennica kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
 Wiktoria Szadkowska
otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim konkursie

organizowanym przez Prywatne Liceum Ogólnokształcące
im. Wańkowicza  w Katowicach
"FIZYKA WIDZIANA OKIEM ARTYSTY".
Serdecznie gratulujemy!

  Dni Nauki i Przemysłu "Technopark"  w Gliwicach

                                 więcej informacji

 

 

 


 Z okazji DNIA DZIECKA;) 

szkoła otrzymała prezenty od JSW w postaci laboratorium druku 3D oraz zestawy robotyczne, pozwalające na naukę według nowoczesnej metodologii STEAM.

                                                                                Cieszymy się bardzo!

 

 

 

 


   Nasi przyszli GRAFICY z klasy IT w trakcie spotkania z p. Martą przedstawicielką
   branży graficznej.
                                                                                                                                                                                                                        więcej informacji

 

 


     Zajęcia terenowe z geografii     więcej informacji


  Uroczyste pożegnanie naszych absolwentów...były wyróżnienia, nagrody, podziękowania.....
nie obyło się bez łez.... 
 GALERIA

     


 III   F E S T I W A L  Z A W O D Ó W  już za nami, zobacz jak wiele się działo.... GALERIA


W zakładce "Dla pracowników"  zamieszczono obowiązujący
REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH


  Stypendia dla  uczniów, którzy wybiorą kształcenie na  kierunkach górniczych
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął decyzję o ufundowaniu stypendiów uczniom,
którzy wybiorą kształcenie w naszej szkole w zawodach:
technik górnictwa podziemnego, monter-maszyn i urządzeń, elektryk i ślusarz
Stypendia mają zachęcić przyszłych absolwentów do podjęcia pracy w kopalniach JSW. 


  INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU  MATURALNEGO
Absolwenci,  
proszeni są o zgłaszanie  się do sekretariatu szkoły po odbiór loginów i haseł
umożliwiających dostęp do wyników.


Gwarancje zatrudnienia absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie, kształcących się w zawodach i specjalnościach górniczych.

 

Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Powiatu Gliwickiego podpisali aneks do porozumienia zawartego w kwietniu ub. roku, co gwarantuje otrzymanie pracy uczniom, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018/2019 w klasach kształcących przyszłych górników w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie.

Podobny obraz

 

       więcej informacji

 


Konkurs szkolny na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Polskie drogi do wolności”

Konkurs_Polskie_drogi_do_wolnosci.pdf


WPLANPuuuPO

        PROGRAM SZKOLNYCH REKOLEKCJI  14.03. - 16.03.2018r.   
 

                                                          REKOLEKCJE_2018.PDF

 


AŻNE INFORMACJE

                SZKOLNY KONKURS GRAFICZNY nie tylko dla grafików!     

                                               "SMOG w moim otoczeniu"

                                                                                                  

                                                                                    konkus_graficzny_2018.pdf

 


  INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU  ZAWODOWEGO
Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą przystępować do
 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.
 
proszeni są o zgłaszanie  się do sekretariatu szkoły po odbiór loginów i haseł umożliwiających dostęp do wyników.


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego w sprawie zasadności projektu
„Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu
wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”

OGLOSZENIE.pdf


  PROJEKTY UNIJNE

„KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”

 

 

„KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”
realizowanym w ramach poddziałania 11
.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

                WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJE U NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWCÓW I KOORDYNATORA PROJEKTU
P. KATARZYNY SZWARCZYŃSKIEJ

lub na stronie Starostwa Powiatu Gliwickiego

 

"Dobre wykształcenie - lepsza praca"

 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 25.09.2017 – 31.08.2020r.

WIĘCEJ INFORMACJI 

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU
U  KOORDYNATORA PROJEKTU

p. Anety Gronet  zsz_knurow@wp.pl

lub na stronie Starostwa Powiatu Gliwickiego

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć