Technik grafiki i poligrafii cyfrowej - nowy kierunek! - Technik elektryk - Technik mechanik - Technik górnictwa podziemnego
Mechanik - monter maszyn i urządzeń - gwarancje zatrudnienia JSW S.A., klasy wielozawodowe - klasy wielozawodowej integracyjne Banżowej Szkoły I Stopnia.
Liceum ogólnokształcące z projektami edukacyjnymi: "Klasa mundurowa", "Kosmetyka i wizaż".

ZSZ NR 2

TECHNIKUM


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

WAŻNE INFORMACJE

                SZKOLNY KONKURS GRAFICZNY nie tylko dla grafików!     

                                               "SMOG w moim otoczeniu"

                                                                                                  

                                                                                    konkus_graficzny_2018.pdf

 


  INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU  ZAWODOWEGO
Absolwenci, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą przystępować do
 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r.
 
proszeni są o zgłaszanie  się do sekretariatu szkoły po odbiór loginów i haseł umożliwiających dostęp do wyników.


OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Gliwickiego w sprawie zasadności projektu
„Rozbudowa i modernizacja bazy dydaktycznej do praktycznej nauki zawodu
wraz z niwelowaniem barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”

OGLOSZENIE.pdf


  PROJEKTY UNIJNE

„KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”

 

 

„KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”
realizowanym w ramach poddziałania 11
.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

                WIĘCEJ INFORMACJI

INFORMACJE U NAUCZYCIELI PRZEDMIOTOWCÓW I KOORDYNATORA PROJEKTU
P. KATARZYNY SZWARCZYŃSKIEJ

lub na stronie Starostwa Powiatu Gliwickiego

 

"Dobre wykształcenie - lepsza praca"

 

Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 25.09.2017 – 31.08.2020r.

WIĘCEJ INFORMACJI 

INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU
U  KOORDYNATORA PROJEKTU

p. Anety Gronet  zsz_knurow@wp.pl

lub na stronie Starostwa Powiatu Gliwickiego

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
    ul. Szpitalna 29
    44 - 194 Knurów

    NIP 969 09 23 298
    Regon 272219851
  • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć