• Technik mechanik

     • TECHNIK MECHANIK

     •  

      TECHNIK MECHANIK

      Technik mechanik zajmuje się projektowaniem, eksploatowaniem, budową i konserwacją rozmaitych mechanizmów, maszyn oraz urządzeń przemysłowych. Jest to zawód, który znajduje zastosowanie niemal we wszystkich działach gospodarki w sferze usługowej i produkcyjnej.

      Technik mechanik organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń, a zwłaszcza: pomp i innych przenośników cieczy, sprężarek wszelkiego rodzaju, dmuchaw, pomp próżniowych i ssaw, wentylatorów i urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, przekładni i sprzęgieł, napędów i zaworów, maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów, robotów, manipulatorów i innych. Uruchamia, reguluje i sprawdza instalację elektryczną, aparaturę kontrolno-pomiarową w ramach maszyn i urządzeń. Wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń. 

      W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.


      KWALIFIKACJE

      MEC.03  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
      MEC.09  Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji
                              maszyn i urządzeń

      W ramach kształcenia na tym kierunku uczniowie sporządzają rysunki techniczne z wykorzystaniem progamu ProgeCAD, jak również nabywają umiejętności modelowania 3D.


       

       

       

       

       

       

       

       
       

      Uczniowie uczący się w tym zawodzie odbywali praktyki zawodowe w zakładzie Grupa Powen-Wafapomp SA w Zabrzu.

       

      PERSPEKTYWY ZAWODOWE

      Możliwości zatrudnienia we wszystkich gałęziach przemysłu w zakładach produkcji maszyn oraz na stanowiskach eksploatacji maszyn a także w warsztatach naprawczych na stanowiskach: brygadzisty, mistrza, specjalisty ds. kontroli jakości, technologa, kosztorysanta, diagnosty, pracownika biura obsługi w serwisie. Jest również dobrze przygotowany do prowadzenia własnego zakładu mechanicznego.

       

       

   • brak danych