• KLASY WIELOZAWODOWE


     •  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   KLASY WIELOZAWODOWE     

       

      Czy chcesz zdobyć zawód, o którym zawsze marzyłeś?

      A może chciałbyś już po trzech latach założyć własną działalność?

       

      Przyjdź do Branżowej Szkoły I Stopnia i sam zdecyduj, jaki zawód odpowiada Twoim zainteresowaniom. To szkoła dla ludzi pracowitych, zaradnych i przedsiębiorczych.
      Jako pracownik młodociany odbędziesz 
      praktykę na podstawie umowy o pracę z wybranym przez Ciebie zakładem pracy.  
      Do klasy tej mogą uczęszczać wszyscy uczniowie chcący pobierać naukę na poziomie szkoły zawodowej i odbywać praktykę poza terenem szkoły. W szkole uczęszczają oni tylko na zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących, a przedmiotów zawodowych uczą się na czterotygodniowych kursach dokształcających organizowanych w każdym zawodzie. Wybór zawodów jest nieograniczony.

      Atuty klasy:

      • umożliwia zdobycie dowolnego zawodu, np. ślusarza, mechanika samochodowego, elektryka, sprzedawcy, piekarza, cukiernika, fryzjera, kucharza lub każdego innego w wybranym zakładzie pracy
      • umożliwia zdobycie dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursach dokształcania zawodowego
      • umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie
      • przygotowuje do założenia własnej działalności gospodarczej po ukończeniu szkoły
        

      Perspektywy dalszego kształcenia:

      • umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w 2- letniej Branżowej Szkole II Stopnia, a w rezultacie przystąpienie do egzaminu maturalnego i podjęcie studiów
      • umożliwia kontynuację nauki i uzupełnienie wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II
      • daje możliwość zdobycia  kolejnych kwalifikacji  zawodowych na dodatkowych kwalifikacyjnych kursach zawodowych

       Wykaz_zawodow_szkolnictwa_branzowego.pdf

             Szkoła oferuje pomoc podczas poszukiwania i wyboru miejsca realizowania zajęć praktycznych.

      Uczniowie Branżowej Szkoły w trakcie odbywania zajęć praktycznych.

            

       

       

       

       

       

       

       

       

       

   • brak danych