•  

      

     Klasa patronacka Polskiego Czerwonego Krzyża

     Zajęcia realizowane w ramach projektu edukacyjnego:
      

     – ratownictwo medyczne 
     – samoobrona

     Obowiązkowe przedmioty uzupełniające:

     - komunikacja interpersonalna z elementami psychologii 
     - podstawy wiedzy o służbach mundurowych 
     - rozwijanie kompetencji sportowych w wybranych służbach ratowniczych 

     Przedmioty rozszerzone:

     - chemia
     - biologia
     - język angielski

     Planujemy zajęcia sportowe rozwijające umiejętności niezbędne w wybranych służbach ratowniczych, np.
      

     •  wspinaczka – GOPR
     •  pływanie – WOPR
     •  narciarstwo/snowboard – GOPR