• KLASY INTEGRACYJNE

     • KLASY INTEGRACYJNE

     •  

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   

                  
      KLASY WIELOZAWODOWE  INTEGRACYJNE

       

                                          opis klas wielozawodowych

       

       

      Idea tych klas polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisko szkolne i stworzenie warunków umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.

        
      Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie.

      W klasie integracyjnej pracuje bowiem dwóch nauczycieli. Pierwszy - przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie  form   i metod pracy  do  potrzeb
      i możliwości uczniów niepełnosprawnych.

      Dzieci niepełnosprawne przychodzą do szkoły
      z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawiera zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania.

      Jedną z tych form jest rewalidacja, której celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych
      i intelektualnych.

               

           Współpracujemy  z  Rodzicami,  którzy  pragną  pomóc  swojemu  dziecku 
                    (wskazówki do pracy w domu, literatura) oraz nauczycielami i pedagogami.

      Klasy integracyjne liczą max 20 osób.

      Uczniowie kształcą się w wielu zawodach:
      kucharz, cukiernik, piekarz, blacharz samochodowy, fryzjer, sprzedawca, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych  itd…

      Uczniowie uczą się wybranego zawodu realizując praktykę w wbranym zawodzie u rzemieślników oraz uczęszczając na kursy zawodowe, na które są oddelegowani przez szkołę.

   • brak danych