• Technik spawalnictwa

    • Technik spwalnictwa

    • Technik spawalnictwa zajmuje się łączeniem materiałów różnymi metodami spawalniczymi. Organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z łączeniem, cięciem i zgrzewaniem materiałów oraz projektowaniem, wytwarzaniem, eksploatacją i utrzymaniem w ruchu różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych. Przeprowadza ich montaż, naprawy i konserwacje, wykrywa i usuwa przyczyny awarii oraz uszkodzeń, wymienia zużyte lub uszkodzone elementy oraz zespoły w maszynach i urządzeniach.

     Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik spawalnictwa:

     – potrafi wykonywać połączenia spawane różnymi metodami spawalniczymi: spawanie w osłonie gazów ochronnych MIG/MAG i TIG, spawanie gazowe, spawanie elektryczne,

     – potrafi zaprojektować połączenia konstrukcyjne oraz części maszyn przy pomocy oprogramowania typu CAD,

     – posiada umiejętności oceny złączy spawanych i obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe,

     - otrzymuje książeczkę spawacza

      

     Technik spawalnictwa może znaleźć zatrudnienie:

     – w budownictwie przemysłowym,

     – przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją urządzeń technicznych,

     – zakładach usługowo-naprawczych jako specjalista z zakresu łączenia metali,

     – na stanowiskach nadzoru technicznego, jako technolog, konstruktor, organizator przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,

     – jako kontroler jakości, konserwator i pracownik z zakresu utrzymania ruchu.

    • Kwalifikacje

    • Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

     MEC.03.  Mechanik-monter maszyn i urządzeń;

     MEC.10. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

   • brak danych