• PROJEKTY UNIJNE

     •  

      Projekt „Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS” realizowany jest w ramach poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


      Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r.– 15.10.2022 r. 
      Wartość projektu: 2 087 964 zł (w tym wartość dofinansowania 1 983 565,80 zł, z czego z Unii Europejskiej: 1 774 769,40 zł)

       

      Realizatorzy projektu:
      Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

      Przedmiotem projektu „Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS” będą działania mające na celu wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkołach, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, dzięki czemu nastąpi wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów tych szkół.
      W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie z projektu mogą korzystać uczniowie Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia, podnosząc swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe poprzez udział m.in.
      - w stażach uczniowskich, 
      - w kursach i szkoleniach pozwalających zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe, 
      - w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych;
      - w zajęciach z zakresu matematyki, grafiki komputerowej, znajomosci przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
      - w zajęciach kształtujących umiejętności interpersonalne;  
      -w doradztwie zawodowym, obejmującym również wizyty studyjne u lokalnych pracodawców i na targach branżowych. 
      W ramach projektu zostaną doposażone również szkolne pracownie nauki zawodu.
       

      Projekt kierowany jest do uczniów klas technikum
      oraz do uczniów klas szkoły branżowej, którzy kształcenie zawodowe
      odbywają w naszej szkole.

             Regulamin - rekrutacji_2020_ZSZnr2.pdf

      Regulamin_uczestnictwa_BIS.pdf

      BIS_dokumentacja_uczestnika.PDF
       

      Szczegółowych informacji na temat projektu udziela p. Aneta Gronet.

      Dokumenty uczestnika projektu można składać w sali nr 11.

      W przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane przez Opiekuna prawnego.

      Klauzula - dla Opiekunów uczestników niepełnoletnich 
      klauzula_-_opiekunowie_uczestnikow_projektu.pdf

       

      W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

      - zajęcia wyrównawcze z matematyki
      - zajęcia fakultatywne z matematyki
      - zajęcia indywidualne z doradztwa zawodowego
      - zajęcia "Bądź bezpieczny w pracy"
      - zajęcia z e-przedsiębiorczości
      - zajęcia przygotowujące do egzaminów z kwalifikacji zawodowych
      - zajęcia "Postaw na samorozwój"  i inne...

      - staże uczniowskie;

      - kursy tj. Kurs Photoshopa, Kurs Illustratora, Kurs AutoCAD-a, Kurs na operatora wózków widłowych,
        Kurs prawo jazdy kategorii B, Kurs na uprawnienia spawacza, Kurs na uprawnienia SEP;

      - wyjazdy na targi branżowe i wizyty studyjne;

      - doposażenie pracowni zawodowych i zakup pomocy dydaktycznych;

      - formy doskonalenia zawodowego dla Nauczycieli.

   • brak danych