• Technik elektryk

     • TECHNIK ELEKTRYK

     • TECHNIK ELEKTRYK

      Technik elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Wykonuje badania i kontroluje urządzenia w procesie produkcji i eksploatacji oraz interpretuje wyniki pomiarów, wykonuje instalacje elektryczne oraz przeprowadza badania eksploatacyjne tych instalacji. Zawód ten jest atrakcyjny i poszukiwany na rynku pracy. 

      W trakcie procesu kształcenia umożliwiamy również zdobycie dodatkowych kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami w zakresie umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy.

      Ze względu na specjalizację górniczą uczniowie tego kierunku objęci są programem stypendialnym oraz otrzymają gwarancję zatrudnienia w jednym z zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

       KWALIFIKAJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

      ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

      ELE.03. Eksploatacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

       

      PERSPEKTYWY ZAWODOWE

      Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w: elektrowniach, zakładach energetycznych, na kolei, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny, w firmach projektujących i instalujących instalacje alarmowe.

       

       

       

       

       

       

   • brak danych