• mechanik - monter maszyn i urzadzeń

     
    •  

       BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA   

      

      

      

      

     MECHANIK - MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

     Od września 2017r. w naszej szkole istnieje I klasa Branżowej Szkoły I stopnia w której uczniowie kształcą się w zawodzie mechanik - monter maszyn i urządzeń.

     Absolwenci tej klasy otrzymują gwarancje zatrudnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

     Uczniowie realizują kształcenie ogólne oraz zawodowe teoretyczne w naszej szkole, natomiast kształcenie praktyczne na warsztatach szkolnych na terenie KWK "Knurów-Szczygłowice".

      

     Ze względu na specjalizację górniczą uczniowie tego kierunku objęci są programem stypendialnym oraz otrzymają gwarancję zatrudnienia w jednym z zakładów Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

     KWALIFIKACJA

     MEC.03  Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

     Uczniowie w trakcie zajęć praktycznych.