ZSZ NR 2

 

TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

Technik górnictwa podziemnego to zawód związany z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych. Wykonuje prace związane z wydobywaniem złóż, wentylacją i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych. Organizuje i prowadzi roboty górnicze, rozpoznaje zagrożenia naturalne itp.  Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę w zakładach wydobywczych złóż naturalnych.

Szkoła ma bogatą tradycję kształcenia na potrzeby górnictwa.

Absolwenci tego kierunku otrzymają gwarancję zatrudnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

KWALIFIKACJE

M.11 Eksploatacja złóż podziemnych.
M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

 • podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne;

 • biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych;

 • przedsiębiorstwach geologicznych;

 • przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie
  ul. Szpitalna 29
  44 - 194 Knurów

  NIP 969 09 23 298
  Regon 272219851
 • tel./fax 32 336 26 17Galeria zdjęć