• Technik górnictwa podziemnego

     • Nagłówek

     •  

      TECHNIK GÓRNICTWA PODZIEMNEGO

      Technik górnictwa podziemnego to zawód związany z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych. Wykonuje prace związane z wydobywaniem złóż, wentylacją i klimatyzacja podziemnych wyrobisk górniczych. Organizuje i prowadzi roboty górnicze, rozpoznaje zagrożenia naturalne itp.  Absolwent tego kierunku może znaleźć pracę w zakładach wydobywczych złóż naturalnych.

      Szkoła ma bogatą tradycję kształcenia na potrzeby górnictwa.

      Absolwenci tego kierunku otrzymają gwarancję zatrudnienia Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

      KWALIFIKACJE

      M.11 Eksploatacja złóż podziemnych.
      M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

       

      PERSPEKTYWY ZAWODOWE

      Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:

      • podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne;

      • biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych;

      • przedsiębiorstwach geologicznych;

      • przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

       

   • brak danych
  • Kształcenie zawodowe praktyczne

   realizowane na warsztatach szkolnych
    • Pracownicy
    • Kochamy nasze dzieci, a one kochają naukę w naszej szkole
    • Zorientowani na sport
    • W zdrowym ciele, zdrowy duch!
    • Bogata biblioteka
    • Uczniowie posiadają dostęp do wszystkich zasobów w naszej bibliotece