• PROJEKTY EDUKACYJNE

     • Nagłówek

     •  

      II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

      O przyjęcie do liceum ogólnokształcącego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Nauka trwa 3 lata.
      Program nauczania może być realizowany w zakresie podstawowym lub rozszerzonym.
      Po ukończeniu szkoły uzyskujesz wykształcenie średnie ogólne a po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego otrzymujesz świadectwo dojrzałości uprawniające do kontynuowania nauki w szkole wyższej.


      Możesz także kontynuować naukę w szkole policealnej lub „zdobyć” zawód na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

      projekty edukacyjne

      "Klasa mundurowa"

      "Kosmetyka i wizaż"

      "Ratownictwo medyczne"

       

       

       

       

       

      Zajęcia realizowane w ramach projektu edukacyjnego:

      2 h/rok – ratownictwo medyczne

      1 h/rok – samoobrona

      Obowiązkowe przedmioty uzupełniające:

      - komunikacja interpersonalna z elementami psychologii (1 h w całym cyklu kształcenia)

      - podstawy wiedzy o służbach mundurowych (1 h w całym cyklu kształcenia)

      - rozwijanie kompetencji sportowych w wybranych służbach ratowniczych (2 h w całym cyklu kształcenia)

      Przedmioty rozszerzone:

      - chemia

      - biologia

      - język angielski

   • brak danych