• AKTUALNOŚCI

      • Laury Knurowa 2020

      • Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie w tegorocznej edycji 

       "Działalność Zespołu Szkół Zawodowych na przestrzeni ostatnich dziesięcioletni, a w szczególności ostatniej dekady stanowi świadectwo pracy i pasji jaką jest edukacja i wychowywanie młodzieży, w duchu rozwijania wrażliwości społecznej i moralnej. Oferta szkoły odpowiada na potrzeby rynku pracy, czego dowodem są m.in. absolwenci, którzy uzyskali zatrudnienie na kopalni „Ruch Knurów-Szczygłowice”, jak i u innych pracodawców. Udział w różnego rodzaju przedsięwzięcia, sukcesy uczniów oraz aktywność społeczna to owoc nowoczesnych metod nauczania zawodowego, jak i ogólnokształcącego, rozwijającego szacunek do wiedzy, rozwoju oraz praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności.

       Warto podkreślić, że uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie rozsławiają miasto na terenie kraju i poza jego granicami praktycznie we wszystkich dziedzinach życia – w sporcie, kulturze, medycynie, duchowieństwie, gospodarce, samorządzie i w wielu innych dziedzinach życia–m.in. jako reprezentanci Polski w różnych dyscyplinach sportowych, jako misjonarze, ratownicy medyczni, społecznicy, pracownicy samorządowi. Wielu z nich piastowało funkcję radnych naszego miasta."

    • brak danych