• AKTUALNOŚCI

     • Akcja Sprzątanie Świata
      • Akcja Sprzątanie Świata

      • 16 września młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 włączyła się do organizowanej co roku o tej porze akcji Sprzątanie Świata, której organizatorami są władze Powiatu Gliwickiego.

       Uczniowie klasy II Technikum wraz z opiekunami Panią Anną Kur i Panią Małgorzatą Foik sprzątali świat dokonując przy tym segregacji odpadów. Całemu przesięwzięciu przyświecają podstawowe cele takie jak propagowanie ekologicznych wartości i ochrona środowiska przyrodniczego.

     • Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych - podsumowanie akcji
      • Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych - podsumowanie akcji

      • Mijający tydzień w szkole poświęciliśmy tematyce profilaktyki chorób zakaźnych. We wszystkich klasach na lekcjach biologii nauczyciele wraz z uczniami poruszyli ten ważny dla nas wszystkich temat a klasy technikum, w których uczniowie szykują się do zdobycia zawodu technika grafiki i poligrafi cyfrowej, wzięli udział w konkursie propagującym ten temat. Najlepsze prace naszych uczniów zostały wydrukowane a rollup-y z nimi ozdobiły nasze korytarze.

       Uczennice klas ratowniczych nakręciły również film dla naszej społeczności o tym jak prawidłowo myć dłonie.

     • Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych​​​​​​​​​​
      • Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych​​​​​​​​​​

      • W naszej szkole będzie realizowana akcja informacyjno – edukacyjna Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.​​​​​

       Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. W ramach akcji uczniowie z kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej wykonali infografiki dotyczące dot. ochrony własnego zdrowia.

     • Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023
      • Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023

      • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w naszej szkole miało szczególny wymiar. Dziś funkcję dyrektor szkoły objęła pani Monika Ziółkowska, natomiast jej zastępcą został pan Szymon Kościarz. Nowej Dyrekcji życzymy sił, spokoju oraz wszelkiej pomyślności na nowym etapie pracy zawodowej.

          Na uroczystym apelu mieliśmy zaszczyt gościć pana Piotra Pyzika – Podsekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Spółek Energetycznych i Górnictwa Węglowego; pana starostę powiatu gliwickiego – Adama Wojtowicza; dyrektora kopalni KWK Knurów-Szczygłowice – pana Jarosława Twardokęsa oraz prezesa firmy „Haldex” – pana Bogdana Leśniowskiego.

             Wszystkim uczniom życzymy energii i zapału w podejmowaniu obowiązków szkolnych oraz wytrwałości w nauce, natomiast nauczycielom – wielu sukcesów zawodowych!

    • brak danych